Amikeco

Leif Nordenstorm – Prezidanto 2015-16 Rotary eKlubo Esperanto

Nia statuto tuŝas ankaŭ la temon amikeco. Ni disvastigu konprenon k.t.p. inter la natioj pere de tutmonda reto de amikaj rilatoj. Ĉu vere eblas tutmonda reto da amikaj rilatoj? Ĉu ne amikeco estas io, kio temas pri rilatoj inter tre proksimaj homoj, kiuj ofte renkontiĝas kaj kiuj libere parolas pri ĝojoj kaj malĝojoj de siaj vivoj.

Du proverboj en Proverbaro Esperanto de L.L. Zamenhof estas iom singardaj kontraŭ uzo de amikeco pri neproksimaj homoj:
Amikeco aparte, ofico aparte.
Ne ekzistas en komerco nek amikeco nek ŝerco.
Se ni tamen konsciiĝas ke ekzistas pluraj niveloj de amikeco la tuto klariĝas.
1- Proksimaj amikoj, kiuj parolas pri ĝojoj kaj malĝojoj de siaj vivoj. Plej ofte proksimaj amikoj klopodas renkontiĝi regule.
2- Konatuloj, kiuj estas personoj, kun kiuj oni havas ne same intimajn rilatojn. Oni ne vizitas konatulojn, sed paroletas kiam oni renkontas ilin.
3- Kamaradoj estas homoj, kun kiuj oni dividas loĝlokon, okupon, lernejan klason aŭ hobion. Se oni ne dividus tion, oni verŝajne ne renkontiĝus.
4- Familianoj kaj parencoj estas homoj, kun kiuj oni rilatas ĉar oni havas komunajn prapatrojn aŭ pro geedziĝo. Rilatoj al familianoj ne nepre estas varmaj. Kelkaj gefratoj estas tre karaj unu al la alia. Aliaj nur malofte renkontiĝas. Tio neniel estas hontinda. Kompreneble estas avantaĝo se gefratoj havas iel amikan rilaton, sed praktiko montras ke ne ĉiam eblas.
5- Koramikoj, aŭ geamatoj, estas homoj – ekzemple geedziĝinta aŭ edziĝonta paro – kiu pli-malpli volas dividi sian vivon unu kun la alia.

Interesa afero estas ke ”prokisma amikeco” ŝajnas esti la plej rompiĝema  formo de amikeco. Se proksimaj amikoj malamikiĝis ne eblas interrilati dum mallonga aŭ longa periodo. Amikeco estas tiel ligita al ĝojo, ke malamikeco tute detruas ĝin.
Por kamaradoj kaj konatuloj estas pli facile interrilati, kvankam ekestis iom da malamikeco. Al kamaradoj kaj konatuloj oni eble nur ĝentile salutas, sed ne vere profunde interesiĝas unu pri la aliaj.

Do, pri kia amikeco temas Rotario? Ĝi povas temi pri kamaradeco, sed kelkfoje ankaŭ pri konatuloj proksima amikeco. Homo bezonas diverstipajn rilatojn.

Aliaj interesaj informoj pri Amikeco.

Internacia Polica Asocio havas insignon kun devizo en Esperanto: “Servo per amikeco”. IPA estas la plej granda polica organizo de la mondo kaj en 1950 elektis esperantlingvan devizon. Amikeco en tiu ĉi konteksto eble estas kamaradeca amikeco.

 

Semajno de Internacia Amikeco

Semajno de Internacia Amikeco estas iniciato disvolvita en la Esperanto-komunumo, kaj festata ĉiujare dum la lasta plena semajno de februaro. La Semajno unuafoje okazis en la jaro 1969. La ideo estis lanĉita en 1968 de Erik Carlén, sveda aktivulo kaj plurjara vicprezidanto de UEA, kiu celis doni la okazon al esperantistoj tra la mondo organiziĝi por plifortigi la reciprokajn kontaktojn kaj senton.
Emblemo de la festo estas du interpremiĝantaj manoj sub la kvinpinta stelo kaj super la surskribo “Amikeco trans limoj”. Ĉiu estas rajtigita uzi tiun emblemon, sed nur en la fiksita formo, senŝanĝe. Oni ne rajtas misuzi ĝin, ekz. por aliaj celoj.

En antaŭaj jaroj la festo estis okazo por interŝanĝi t.n. amikkartojn, librojn, ĉokoladskatolojn, florojn ktp. Nuntempe la ideo reviviĝas kaj UEA instigas esperantistojn festi la Semajnon, ankaŭ uzante interreton.

 

Comments are closed.