Origino de la tradicioj en Rotario

LA DENTRADO 

Rotaria simbolo

En multaj landoj la dent-rado de Rotary estas la  plej konata simbolo, kiu ofte aperas  en la enirejo de la urboj kaj  kvartaloj kie ekzistas Rotary Kluboj.Ek de la unua rado de ĉaro, proponita de Paŭl Harris en Chikago simbolizante civilizacion kaj movadon, la rado multe evoluis ĝis la nuna versio  oficialigita en 1929 dum  la Monda Kongreso en Dallas: dent-rado kun ses radioj aŭ brakoj, 24 dentoj kaj fendo por stifto; unu dento estas metita sur la akso de ĉiu radio kaj tri dentoj en la spaco inter du  radioj.

La rado estas or-kolora kun kvar spacoj lazuraj kie elstaras la ora skribo ROTARY INTERNATIONAL La centro kun la fendo por stifto estas blank-kolora.

Kelkaj polemikoj sekvis la evoluon de la dent-rado.

Dum la Monda Kongreso en 1912 la estraro starigis komisionon por elekti la emblemon de Rotary. La komisiono simple kopiis  la emblemon de la Klubo de Philadelphia, kiu estante la deknaŭa klubo fondita en Rotary,  elektis version de rado kun 19 dentoj, simbolizante  la aliĝ-daton de la klubo !

En tiu tempo praktike ĉiu klubo jam  uzis la simbolon en formo de rado, tamen sen kunordigado. Ene de la sama distrikto, ekzistis kluboj, kiuj uzis radon kun ok, naŭ, dek radioj aŭ neniu radio. Kelkaj havis 16 aŭ 20 dentojn kaj aliaj neniun. Kiel ekzemplo pri manko de interkonsento, la kovrilo de la revuo The Rotarian en aprilo 1919 publikigis radon kun 19 dentoj,  en majo kun  20 dentoj kaj  en junio kun 27 dentoj.  Jam en 1918 Charles Henry Mackintosh lanĉis kampanjon por korekti la desegnon de la dent-rado komunikante al Ches Perry: “Prezenti  radon kun 19 dentoj estas insulto al la inĝeniera arto”. Tiu desegno estis frukto de la menso de artisto kaj ne de la nobla profesio de inĝeniero. En 1928 la propono de inĝeniero Oscar Bjorge, membro de Rotary Klubo en Duluth, estis sendita por publikigo en la Manlibron de Proceduro kaj aprobita definitive dum la Monda Kongreso de Dallas en 1929. Ek de tiam la simbolo restis ĝis nun senŝanĝa en la Rotaria Movado kun 24 dentoj.

LA  FLAGO  DE  ROTARY

Rotaria flagoBildo de iama flago de Rotario. Ne estas certe ĉu tiu ĉi modelo ankoraŭ estas la valida.

En septembro 1914, Frank Mulhollan, Prezidanto de la Internacia Asocio de Rotary Kluboj, starigis komisionon por krei flagon de Rotary. La prezidanto de la komisiono., Russell E.Greiner, tria  prezidanto de la Asocio, prezentis proponon laŭ jena pravigo.: “Plejparto de la flago devas esti blanka, koloro kiu internacie reprezentas  pacon, amikecon kaj bonan volon. Blanka flago reprezentas ankaŭ la progreson de viroj kaj virinoj kaj la avancon de la homaro”.

(NR – Ne estas historie konate, ĉu Russell Greiner konsciis pri la bedaŭrinda situacio de virinoj en Rotary)

En la centro de la flago devus aperi la oficiala emblemo de Rotary en ora kaj lazura koloroj kun la vortoj “ Rotary International.”  La lazura koloro simbolas la firmecon de intencoj kaj la ora, la fundamenton sur kiu basiĝas la dent-rado de Rotary turniĝante en eterna progreso.

Russell Greiner unuafoje hisis la flagon de Rotary en Kansas City la 4an de januaro 1915. La admiralo rotariano  Richard Byrd portis la flagon al Suda Poluso en 1929 kaj al la norda poluso kvar jarojn poste. En 1932 Auguste  Piccard  ricevis la flagon de la RC en Zuriko kaj portis ĝin dum sia dua flugo per balono  je  18.526 m. de altitudo.

Unu jaron poste la flago descendis je 2.085 m. subtere . kiam RC  de Houghton kunsidis en la Minejo Quiney Copper  Mine. En la sidera spaco, astronaŭto rotariano  Frank Borman portis ĝin dum la ĉirkaŭluna orbito.

L A   S O N O R I L O

Sonorilo

En Rotary, la sonorilo reprezentas ordon kaj disciplinon.

Ĝi signas la tempon kaj la laboron. La uzo de sonorilo, dum la kunvenoj de Rotary, originis  en 1922 kiam oni lanĉis konkurson inter la usonaj kluboj pri la semajna frekvenco. La klubo, kiu malvenkis, donos premion al la venkinto. Venkis la klubo de Novjorko kaj ĝi ricevis ,kiel premio, sonorilon  de patrol-ŝipo Vitoria, admiral-ŝipo de  Nelson dum la batalo de Trafalgaro. Ek de tiam dum la kunvenoj de Rotary, la sonorilo reprezentas, kiel sur la ŝipoj, ordon kaj disciplinon. La martelo simboligas  aŭtoritaton. Dum la transdono de klubaj postenoj, la prezidanto,  post la lasta bato de la sonorilo, donas al sia posteulo  la martelon.

 

 

Comments are closed.