Privateco

INFORMO pri la PRITRAKTO de la PERSONAJ DATUMOJ

Laŭ art. 13 de la Leĝa Dekreto n-ro 196/2003 “Leĝaro pri protekto de la personaj datumoj”) Rotaria eKlubo Esperanto informas ke la personaj datumoj ricevuta aŭ aldonitaj dum la navigado tra ĉi tiu retejo ((www.rotaryeclubesperanto.org) estos traktitaj en obeo de la leĝo valida.Tiu pritrakto utiligos rimedojn, ĉu paperajn ĉu informadikajn, taŭgajn por garantio de sekureco kaj privateco.

Ecoj de la pritraktataj datumoj
Dum vizito aŭ intera gado kun ĉi tiu retejo povas okazi, ke aŭtomate estas kolektitaj informoj pri la informadika medio, la serĉilo kaj la utiligprocezoj de la retejo mem fare de la uzanto, interalie: detaloj pri la aliro (ekzemple datumoj pri la trafiko kaj la loko, rutinaj informoj pri la servilo (konekto), aliaj datumoj pri la komunikado kaj pri la rimedoj esploritaj fare de la uzanto dum la vizito), informoj pri la komputero kaj la interreta konekto de la uzanto, ties IP adreso, ties mastrumilo kaj la serĉiltipo. La teknologioj uzataj por la aŭtomata kolekto de datumoj povas inkluzivi la la uzon de “kuketoj” (etaj dosieroj loĝantaj en la rigida disko de la uzanto cele al plibonigo de la navigado en la retejo). La uzanto povas ŝanĝi la procedurojn de sia serĉilo por malakcepti la kuketojn; tiukaze, tamen, aliro al iuj paĝo de la retejo povus esti limigita aŭ malpermesita). La supre menciitaj informoj, aŭtomate kolektitaj, konsistas enl satistikaĵoj ne identigantaj rekte la uzanton.
Krome, dum la vizito aŭ la interago kun tiu ĉi retejo, povas esti kolektitaj diversapecaj datumoj, donitaj rekte de la uzantoj, kiel:
– personaj datumoj, eble identigantaj persone la uzanton (persona nomo, familia nomo, poŝta adreso, retadreso, telefonnumero);

– personaj datumoj rilatantaj la uzanton tamen ne permesante ties kompletan identigon, ekzemploj estas: aĝo, sekso, lingvaj preferoj, kompetentoj, naskiĝdato.
Tiuj personaj datumoj, donitaj senpere de la uzanto, povas esti kolektitaj per plenigo de formularoj en la retejo, aŭ se la uzanto publikigas komentojn en la retejo mem aŭ ilin transdonas al aliaj personoj. Tiukaze, la uzanto prenas sur sin la riskkon de publkigo aŭ resendo al aliaj personoj. Kvankam Rotaria Klubo Esperanto limigas la aliroj al kelkaj paĝoj de sia retejo, la absoluta sekureco de tiuj informoj ne estas garantiebla. Rotaria Klubo Esperanto ne povas kontroli la agadojn de aliaj uzantoj, kun kiuj la uzanto mem kundividas siajn informojn aŭ komentojn.
Celoj de la pritraktado
La datumoj pri la uzanto aŭ donitaj de la uzanto mem, inkluzive de la personaj,.estas utiligataj por la jenaj celoj:
– prezenti al la uzanto la retejon kaj ĝian enhavon;
– doni al la uzanto, tion petanta, informojn, produktaĵojn kaj servojn:
– plenumi niajn bazajn agadojn;
– plenumi tion, por kiu la uzanto komunikis siajn datumojn;
– averti la uzanton pri eventualaj ŝanĝoj en la retejo mem aŭ en ties servoj;
– permesi ke la uzanto utiligu la interag-eblecojn de la retejo;
– enarĥivigi informojn pri la preferoj de la uzanto kaj proponi enhavojn laŭ tiuj preferoj
– por ĉiuj celoj konigitaj al la uzanto antaŭ la peto de tiuj datumoj
– por ĉiuj celoj, pri kiuj la uzanto konsentis.
La rifuzo de transdono de personaj datumoj, aŭ de permeso ilin pritrakti aŭ komuniki, malebligas aliron al nia retejo kaj interagon kun ĝi
Se la uzanto plue aliras nian retejon aŭ interagas kun ĝi, tio signifas implicitan akcepton de pritrakto de la propraj personaj datumoj kiel indikite en ĉi tiu informa dokumento.
Transdono de personaj datumoj
Rotaria eKlubo Esperanto rajtas kunpartigi kun aliaj, sen limigoj, informojn pri siaj uzantoj kiuj ne identigas senpere la unuopajn uzantojn.
Ni povas krome kunpartigi kun aliaj personajn informojn akiritajn aŭ ricevitajn rekte de la uzanto:
– kun ĉiuj, kiuj pro leĝo rajtas akiri tiujn datumojn;
– kun kun ĉiuj, kiuj ilin bezonas por plenumi agojn rilatantajn la bazajn celojn de nia eKlubo;
– – al liverantoj de servoj kaj al aliaj eksteruloj, kiuj ricevis la taskon, nin subteni en niaj aktivadoj, se ili jam pro kontrakto sin devigis al netransdonado de la ricevita, kaj ilin uzi nur por la celoj, por kiuj ili estis transdonitaj;
– -po rebligi, ke ni plenumu la aktivadojn, por kiuj la uzanto ilin komunikis al ni;
– por ĉiu alia celo, kiu estos deklarita al la uzanto, kiam tiuj informoj estos petita.j.
Rajtoj de la interesatoj
La uzanto povos utiligi la rajtojn laŭ art. 7 de la leĝa Dekreto 196/2003,, interalie:
1. ricevi de la respondeculo de la pritraktado deklaron pri ekzisto aŭ ne ekzisto de propraj personaj datumoj transdoneblaj en komprenebla formo;
2. scii, kiu estas la origino de tiuj datumoj, kaj la maniero kaj la celo de ilia pritraktado;
3. certiĝi pri la okazinta malaperigo, transofrmo al anonimeco aŭ nealirebleco de la datumoj kontraŭleĝe pritraktitaj;
4. .peti la ĝisdatigon, la korekton aŭ, se dezirate, la kompletigon de tiuj datumoj;
5. Malpermesi, pro validaj kialoj, la pritraktadon.
Respondeco de la pritraktado
Respondeca pri la pritraktado estas Rotary eClub Esperanto, kun sidejo en Piacenza, Via Gorra n. 55 –Italio (c/o Distretto 2050 del Rotary International) en la persono de sia jura dumtempa reprezentanto kielrespondeculo de la pritraktado. Por ĉia komuniko, demando aŭ peto, uzantoj povas turniĝi al la ret-adreso: prezidanto@rotaryeclubesperanto.org.