Rotaria Terminologio

Rotaria angla, franca Esperanto Vortareto ĉe vikipedio: http://eo.wikipedia.org/wiki/Rotaria_Amikaro_de_Esperantistoj

Bv. komenti pri novaj vortoj enmetindaj, au aliaj tradukoj.

 

Rotaria angla, franca, Esperanta Vortareto

Active Member

MA – Membre actif

Aktiva membro

Additional Active Member

M.A.S.

Aldona aktiva membro

Alternate

Suppléant

Anstataŭanto

Assembly

Assemblée

EstrarKunveno

Attendance

Assiduité

Ĉeesto

Badge

Insigne

Insigno

Board

Comité

Komitato

Charter

Charte du club

KlubRajtigilo

Charter Member

Membre fondateur

Membro fondinto

Classification

Classification

Klasifiko

Club Service

Action intérieure

Kluba interna agado

Community Service

Act. d’Intérêt public

Komunuma agado

Convention

Convention internationale

Internacia Kongreso

Council on Legislation

Conseil de législation

Leĝofara Konsilio

Delegate

Délégué

Delegito

Director

Membre du Comité

Komitatano

Directory

Annuaire

Jarlibro

District

District

Distrikto

District Conference

Conf. de District

Distrikta Kongreso

Dues

Cotisations

Kotizoj

Enactement

Amendement

Amendo

Extension, external

Expansion

Plivastiĝo

Extension, Internal

Dévelopt de l’Effectif

MembroKreskigo

Fiscal Agent

Agent fiscal

Loka kasisto

Founder of Rotary

Fondateur du Rotary

Rotaria Fondinto

Four avenues of service

4 voies d’action rotar.

Kvarvoja agado

Four Way Test

Critère des 4 questions

Kvardemanda testo

Governor

Gouverneur

Distriktestro

Honorary member

Membre Honoraire

Honora membro

Inner Wheel

Inner Wheel

Ena Rado

Institute

Séminaire de formation

Seminario

Interact

Interact

Interakto

Intercountry Committee

Comité interpays

Interlanda Komitato

International Service

Action internationale

Internacia agado

Make-up

Compensation d’absence

Foresta Kompensado

Manual of Procedure

Manuel de Procédure

Procedura manlibro

Membership

Effectif

Membraro

Object of Rotary

But du Rotary

Rotaria Celo

Officers, club

Bureau du club

KlubEstraro

Past Service Member

MRA

Emeritulo

Paul Harris Fellow

Paul Harris Fellow

Kompano de Paul Harris

Per Capita Dues

Taxe per capita

Pomembra takso

Recr. and Vocational Fellowships

Amicales profess. et de loisirs

Profesiaj kaj Hobiaj Amikaroj

Resolution

Résolution

Decido

Rotaract

Rotaract

Rotarakto

Rotary

Rotary

Rotario

Rotary Community Corps

Unités comm. de dévelopt

Komunumaj Unuoj

Rotary Emblem

Emblème du Rotary

Rotaria emblemo

Rotary Foundation

Fondation Rotary

Rotaria Fondaĵo

Secretariat

Secrétariat

Sekretariaro

Senior Active Member

MDA

Dojena aktiva membro

Service above self

Servir d’abord

Servo antaŭ ĉio

Sponsor

Parrain

Patrono

Vocational Service

Action professionnelle

Profesia agado

WCS

A.I.P.M.

Internacia Patrona Agado

World Headquarters

Siège du Rotary

Rotaria monda sidejo

World Understanding

Compréhension mondiale

Monda Interkompreniĝo

Youth Exchange

Ech. de jeunesse

Junulara interŝanĝo

8 thoughts on “Rotaria Terminologio

 1. Mi proponas ke kiam ni diskutos diversajn vortojn tie ĉi ni komencu per la vorto kiel rubriko, fMi ankaŭ volas atentigi vin ke troviĝas anglalingva Rotaria terminaro ĉe: http://www.rotacal.org/a2z.htm

  (Club) Board of Directors
  Laŭ mia komprenos la angla “board” estas Esperanta “estraro”. En nia klubo ni ekde ĝia ekesto ni ofte uzas la esprimon “estrara konsilio” Ĝi estas tro komplika kaj tute nenecesa plikomplikigo de la facila “estraro”.

  Past President – President – Incoming President
  Tie ĉi Esperanto havas la avantaĝon de sia gramatiko. Ni povas paroli pri prezidinto, prezidanto kaj prezidonto. Ĉu ne?

 2. Leif, mi plene konsentas pri “estraro” – fakte tio estis laulitera traduko el la itala “Consiglio Direttivo”, sed ja unu vorto sufiĉas.
  Ankau prezidinto / prezidanto / prezidonto tute taugas. Nura dubo estas kiam oni parolas ne pri la tuj venonta prezidonto, sed tiu post plia jaro. Ekzemple jam nun ni scias kiu estos la venontjaran distriktestron, sed ankau jam tiu kiu venos post li, kaj same pri prezidanto por la kluboj…

 3. Mi kutime uzis la anglalingvan nomon “Rotary eClub Esperanto” ankaŭ en Esperantlingvaj tekstoj, sed mi dubas ĉu tio estas bona kutimo.
  Eble estus pli bone se ni estontece skribos “Rotaria eKlubo Esperanto” aŭ eble “Rotario eKlubo Esperanto” en Esperantlingvaj tekstoj. Eble la rubriko en la supro de nia retpaĝo estu dulingva Rotary eClub Esperanto/Rotaria eKlubo Esperanto. Ĉu?

 4. Mankas en la listo Esperanta termino por la projekto, kiu en la angla nomiĝas Polio Plus. Ĉu Poliomjelito Plus aŭ Poliomjelito Pluso estus la plej bona traduko?

 5. Pri “Assembly”:
  En la portugala “assembleia” kiu havas pli ampleksan signifon ol “estrarkunveno”. Temas pri evento kiam ĉiuj anoj de unu societo, estranoj aŭ ne, kunsidas por diskuti gravan aferojn pri la institucio. Estas la supera povo de ĝi. Do, mi proponas la vorton “Asembleo” anstataû “Estrarkunveno”.

 6. Pri “Prezidento de Rotario Internacia”
  Tiu esprimo mankas en nia terminaro. Mi tamen opnias ke ĝi aperu tie. Ĉu “Prezidento de Rotario Internacia” estas bona esprimo. Ĝi estas multe pli longa ol “distriktestro”. Ĉu oni povus diri ankaŭ “Internacia prezidento”? Aŭ ĉu ekzistas eĉ pli mallonga esprimo?

Respondi