Rotaria Terminologio

Respondeculo: Leif NORDENSTORM  (2016-2017)  Davide ASTORI (2014-2016)

Nia unua projekto temas pri evoluigo de Rotaria terminologio. Jam ekzistas Rotaria angla, franca Esperanto Vortareto, kiu aperas en vikipedio, ĉe: http://eo.wikipedia.org/wiki/Rotaria_Amikaro_de_Esperantistoj

Ni ne scias, kiu kreis la vortareton, kiun ni reaperigas malsupre en tiu ĉi paĝo. Ĝi estas ege bona komenco, sed ni bezonas pli da terminoj, kaj ĝi ne estas perfekta. La angla vorto ”board” ĉi sube ekzemple tradukiĝas per ”komitato”. Ĉu eble pli bona traduko estas ”estraro”. En nia klubo ni ĝis nun uzis ankaŭ la vorton ”estrara konsilio”, kiu por mi kiel svedo estas tute fremda esprimo.

Do, ni devas konscie pluevoluigi la Rotarian terminologion per kontrolado de la ĉi-subaj vortoj kaj per traduko de la vortaro en aliajn lingvojn. Eble ni estontece povos krei plurlingvan Rotarian vortaron.

Tiuj, kiuj volas partopreni en la laboro pri la vortaro, sendu viajn proponojn al Davide Astori, kiu respondecas pri ĝi.

 

Rotaria angla, franca, Esperanta Vortareto

Active Member

MA – Membre actif

Aktiva membro

Additional Active Member

M.A.S.

Aldona aktiva membro

Alternate

Suppléant

Anstataŭanto

Assembly

Assemblée

EstrarKunveno

Attendance

Assiduité

Ĉeesto

Badge

Insigne

Insigno

Board

Comité

Komitato

Charter

Charte du club

KlubRajtigilo

Charter Member

Membre fondateur

Membro fondinto

Classification

Classification

Klasifiko

Club Service

Action intérieure

Kluba interna agado

Community Service

Act. d’Intérêt public

Komunuma agado

Convention

Convention internationale

Internacia Kongreso

Council on Legislation

Conseil de législation

Leĝofara Konsilio

Delegate

Délégué

Delegito

Director

Membre du Comité

Komitatano

Directory

Annuaire

Jarlibro

District

District

Distrikto

District Conference

Conf. de District

Distrikta Kongreso

Dues

Cotisations

Kotizoj

Enactement

Amendement

Amendo

Extension, external

Expansion

Plivastiĝo

Extension, Internal

Dévelopt de l’Effectif

MembroKreskigo

Fiscal Agent

Agent fiscal

Loka kasisto

Founder of Rotary

Fondateur du Rotary

Rotaria Fondinto

Four avenues of service

4 voies d’action rotar.

Kvarvoja agado

Four Way Test

Critère des 4 questions

Kvardemanda testo

Governor

Gouverneur

Distriktestro

Honorary member

Membre Honoraire

Honora membro

Inner Wheel

Inner Wheel

Ena Rado

Institute

Séminaire de formation

Seminario

Interact

Interact

Interakto

Intercountry Committee

Comité interpays

Interlanda Komitato

International Service

Action internationale

Internacia agado

Make-up

Compensation d’absence

Foresta Kompensado

Manual of Procedure

Manuel de Procédure

Procedura manlibro

Membership

Effectif

Membraro

Object of Rotary

But du Rotary

Rotaria Celo

Officers, club

Bureau du club

KlubEstraro

Past Service Member

MRA

Emeritulo

Paul Harris Fellow

Paul Harris Fellow

Kompano de Paul Harris

Per Capita Dues

Taxe per capita

Pomembra takso

Recr. and Vocational Fellowships

Amicales profess. et de loisirs

Profesiaj kaj Hobiaj Amikaroj

Resolution

Résolution

Decido

Rotaract

Rotaract

Rotarakto

Rotary

Rotary

Rotario

Rotary Community Corps

Unités comm. de dévelopt

Komunumaj Unuoj

Rotary Emblem

Emblème du Rotary

Rotaria emblemo

Rotary Foundation

Fondation Rotary

Rotaria Fondaĵo

Secretariat

Secrétariat

Sekretariaro

Senior Active Member

MDA

Dojena aktiva membro

Service above self

Servir d’abord

Servo antaŭ ĉio

Sponsor

Parrain

Patrono

Vocational Service

Action professionnelle

Profesia agado

WCS

A.I.P.M.

Internacia Patrona Agado

World Headquarters

Siège du Rotary

Rotaria monda sidejo

World Understanding

Compréhension mondiale

Monda Interkompreniĝo

Youth Exchange

Ech. de jeunesse

Junulara interŝanĝo