Rotary kaj Vatikano

( El la libro “ Jarcento de Servado”)

Post la ekspansio de Rotary en Eŭropo dum la dudekaj jaroj, precipe en la katolikaj landoj, disvastiĝis la onidiroj, ke Rotary havas rilatojn kun la framasona movado. En kelkaj landoj la framasonoj estis favore rigardataj dum en aliaj estis konsiderataj kiel sekreta societo dediĉita al ne konvenciaj agadoj.

Inter la rotarianoj ekzistis framasonoj, sed Paul Harris kaj aliaj estraranoj ĉiam akcentis la fakton ke Rotary neniel rilatis al la framasona movado.

Je la fino de la dudekaj jaroj, kelkaj katolikaj religiuloj komencis kampanjon kontraŭ Rotary. La Vatikana ĵurnalo “La Civiltá Cattolica”, kritikis nian movadon asertante, ke la etika kodo de Rotary disvastigis principojn similajn al la framasonaj. La eklezio subtenis la tezon, ke la filozofiaj kaj moralaj instruoj de Rotary aspektis religiaj kaj kontraŭis la aŭtoritaton de la Papo. La pamfleto “Societoj Suspektaj kaj Malpermesitaj”, klarigis ke :” Disvastigante tion, kio taŭgas por la bona vivo, sendepende de iu ajn kredo aŭ morala aŭtoritato, Rotary asertas la principon ke la homo per si mem havas la kapablon kaj la universalan rajton interpreti sian etikan sintenon laŭplaĉe”.

Sekve, la Vatikano malpermesis, ke siaj pastroj membriĝu en Rotary, malgraŭ la insisto de multaj sacerdotoj rotarianoj, ke nia movado ne havis religian aspekton kaj krome ne havis rilatojn kun framasonoj. Inter alie Pastro John Cavanaugh, de la Universitato de Notre Dame en Indiana, Usono, deklaris :” Multaj pastroj estas elstaraj rotarianoj kaj mi kredas, ke ĉiuj katolikaj episkopoj admiras la spiriton kaj la laboron de Rotary”.

Tom Sutton, katolika Prezidanto de RI, vojaĝis al Romo kaj Madrido en 1929 por klarigi al la Episkopoj, al la Kardinaloj kaj eĉ al la Papo, kio estis Rotary.

Multaj el la sintenoj kontraŭ Rotary aperis en Hispanio dum 1928 , kiam la Episkopo de Palencia eldonis edikton titolitan “ Bonaj katolikoj ne frekventas Rotary Klubojn”. En 1929 la Eklezio publikigis la Konsistoriajn Rezoluciojn, kiuj provokis samtipajn negativajn reagojn al Rotary inter la episkopoj de Hispanio, Nederlando kaj Kanado.

En la sama jaro la Estraro de RI ellaboris proponon de deklaro laŭ kiu Rotary ne havis rilatojn kun framasonoj, akcentante la fakton ke religiaj diskutoj estas malpermesitaj dum la rotariaj kunvenoj. Tiun deklaron publikigis “ La Civiltá Cattolica”. La Estraro de RI pripensis ankaŭ elimini la Etikan Kodon, sed oni perceptis, ke tiu drasta decido povus krei malpacon inter la membraro, precipe se oni suspektus, ke ĝi estis prenita laŭ peto de la Papo.

Tial oni elektis solvon pli pasivan. La novaj membroj, kiuj tradicie ricevis la tekston la Etika Kodo, ricevos ek de nun “ La celojn de Rotary”, dum la Kodo ne plu havus prioritatan signifon. Almenaŭ provizore, ŝajnis ke tiu decido kontentigis la Vatikanon, konsiderante la epizodon de la Grafo Franco Ratti, nevo de la Papo, kiu, ricevinte la permeson de sia onklo, aliĝis al la Rotary Klubo en Milano.

Tamen dum multaj jaroj daŭris malkonfido al Rotary inter la katolika klerikaro, precipe en Hispanio kaj Italio.

En 1935 la oficiala organo de Vatikano “L´Osservatore Romano” publikigis artikolon kun la rekomendo:” malfidu pri Rotary”, verkita surbaze de la decido organizi tiujare en Meksikurbo la Mondan Kongreson de Rotary. Laŭ la artikolo, elektante la meksikan ĉefurbon, Rotary subtenis la ateistan registaron de Meksiko kaj la persekutojn kontraŭ la katolikoj kaj la honestaj personoj. Entute la religia ĵurnalo asertis, ke Rotary plene apogis la malamikojn de la katolikismo.

Nenio pli bona ol la tempo por trankviligi la animojn. Ju pli kreskis la nombro de katolikoj, inkluzive pastroj, kiuj membriĝis en Rotary, des pli firmiĝis la valoro de nia organizaĵo por la socio, ĝis kiam eĉ la Vatikano mem agnoskis, ke Rotary ne estis minaco por la katolikismo.

La rilatoj inter la du movadoj solidiĝis en 1979, kiam Papo Johano Paulo la Dua ricevis en aŭdienco delegacion de rotarianoj partoprenantaj la Mondan Kongreson de Rotary en Romo, gvidata de la vicprezidanto RI, la brazilano Paulo Viriato Correo da Costa.

Du jarojn poste, Stanley E.MacCaffrey, prezidanto RI, transdonis al la Papo la Premion Rotary por la Paco kaj la Tutmonda Kompreniĝo.

Comments are closed.